Δραστηριότητες για Βρέφη

Βρεφικά παιχνίδια και ενασχολήσεις

 

Οι δράσεις που εκπαιδεύονται τα βρέφη μας είναι οι εξής:

  • Τα βρέφη σε συνεργασία με τη παιδαγωγό εξασκούνται στα Γλωσσικά, μέσα από την ανάγνωση παραμυθιών, τη μελωδία τραγουδιών, ποιημάτων και νανουρισμάτων, προσπαθούν να εξασκηθούν στη χρήση των επικοινωνιακών τους ικανοτήτων. (εκμάθηση ήχων, λέξεων)
  • Τα παιδιά με τα Αισθητηριακά παιχνίδια προσπαθούν να ανακαλύψουν τον κόσμο γύρω τους με έναν εμπειρικό τρόπο. Παράλληλα, γνωρίζουν καλύτερα τις λειτουργίες του σώματός τους και αποκτούν περισσότερα ερεθίσματα. Το παιχνίδι με τις αισθήσεις (όραση, όσφρηση, ακοή, γεύση) , συμβάλλει στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών.
  • Τα παιδιά μαθαίνουν να χειρίζονται Νοητικά, τα παιχνίδια με μεγαλύτερη σιγουριά και επιδεξιότητα. Αρχίζουν να παρατηρούν όλο κι περισσότερο τα αντικείμενα γύρω τους με τη βοήθεια των έμπειρων παιδαγωγών.
  • Κύβοι, ηχηρά παιχνίδια, παζλ, ενσφηνώματα και άλλα Παιδαγωγικά παιχνίδια. Τα παιδιά σε συνεργασία με τους παιδαγωγούς, μαθαίνουν τα σχήματα καθώς και τα χρώματα, μέσα από την εξάσκηση τους επάνω σε αυτά τα παιχνίδια.
  • Μετά την πολύωρη ενασχόλησή τους με τις δραστηριότητες χρειάζεται η Χαλάρωση-Ύπνος, τα βρέφη μας μέσα από την ανάγνωση παραμυθιών είναι έτοιμα για ύπνο.