Δραστηριότητες

Δραστηριότητες για Παιδικό Σταθμό

Οι δράσεις που εκπαιδεύονται οι μικροί μας φίλοι είναι οι εξής:

  • Ο κλάδος της Μουσικοκινητικής  αποσκοπεί κυρίως στην γνωριμία με τα μουσικά όργανα. Ειδικότερα, τα παιδιά με την διαδικασία της κίνησης αποκτούν την αίσθηση του σώματος αλλά και την αίσθηση του χώρου.
  • Μέσα από το Κουκλοθέατρο, τα παιδιά ταυτίζονται, ονειρεύονται και ταξιδεύουν στο μαγικό κόσμο του κουκλοθέατρου. Παρόλο που η διαδικασία είναι χρονοβόρα, με την ορθή καθοδήγηση των παιδαγωγών το αποτέλεσμα δίνει μεγάλη χαρά στα μικρά παιδιά.
  • Η Εικαστική Αγωγή  είναι μια διαδικασία έκφρασης σκέψεων, δεξιοτήτων και συναισθημάτων. Μέσω αυτής φανερώνονται οι ικανότητες του παιδιού, τα συναισθήματά του, ενώ παράλληλα καλλιεργείται η εφευρετικότητα και η φαντασία του.
  • Με τη βοήθεια των παιδαγωγών μας, για την Προγραφή / Προανάγνωση  προσφέρει στα παιδιά να εξασκούνται τόσο στην γραφή όσο και στην ανάγνωση, ώστε να είναι προετοιμασμένα για την μετέπειτα υποχρεωτική τους εκπαίδευση.
  • Η ενασχόληση των παιδιών με τη Κηπουρική  προσφέρει πολλά οφέλη πέρα από τη διασκέδαση και το παιχνίδι. Τα παιδιά μπαίνοντας στη διαδικασία της περιποίησης του κήπου, κατακτούν νέες δεξιότητες, γίνονται πιο υπεύθυνα και μαθαίνουν να συνεργάζονται. Φυσικά, μέσω της κηπουρικής εξοικειώνονται τα ίδια με το περιβάλλον και συνειδητοποιούν πόσο σημαντικό είναι να το προστατεύουν.
  • Οι μικροί μας Ζαχαροπλάστες  με την βοήθεια των παιδαγωγών, αλλά και με την ομαδική συνεργασία τους, προετοιμάζουν διάφορων ειδών γεύματα κι γλυκά.
  • Τα παιδιά μέσα από τα ομαδικά παιχνίδια που αφορούν Χωροχρονικές έννοιες, προσπαθούν να καταλάβουν τη σημασία των λέξεων και ύστερα να εξασκηθούν επάνω σε αυτές, με τη χρήση παιδικών αντικειμένων.
  • Η Μουσική στοχεύει στην καλλιέργεια της αισθητικής ικανότητας, στη κατανόηση και στην απελευθέρωση της δημιουργικής ικανότητας των παιδιών. Τα παιδιά χρειάζεται να αποκτήσουν μουσικές δεξιότητες σχετικά με τον έλεγχο, το χειρισμό και την παρουσίαση ήχου, δηλαδή να ακούν, να τραγουδούν και να παίζουν με τα μουσικά όργανα.
  • Η Γυμναστική  αποβλέπει στο να βοηθήσει τα παιδιά να αγαπήσουν το δραστήριο παιχνίδι, να μάθουν κανόνες και να αναπτύξουν συμπεριφορές που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν αρμονικά στη σχολική ζωή. Ακόμη, έχει ως στόχο τα παιδιά να αναγνωρίζουν τα μέρη του σώματός τους.