Υπαίθριες Εγκαταστάσεις

Υπαίθριες Εγκαταστάσεις

Η απασχόληση των παιδιών πραγματοποιείται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις 1500τμ καθώς και 1200τμ αύλειου χώρου.

Υπάρχουν διαφορετικές αίθουσες, ανα δραστηριότητα, με την καταλλήλη υλικοτεχνική υποδομή.

Οι εγκαταστάσεις είναι αδειοδοτημένες απο την αρμόδια δημοτική αρχή και την πολεοδομία Ευόσμου,
με άδεια λειτουργίας παιδικού σταθμού παιδιών ηλικίας 2,5 έως και 5 χρονών.