Η Εταιρεία

Ποιοι Είμαστε

Σκοπός του Mathisis Kids Club είναι η παροχή ενός οργανωμένου και ασφαλούς περιβάλλοντος μάθησης όπου τα παιδιά μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος θα μάθουν να αξιοποιούν το χρόνο τους δημιουργικά και ευχάριστα.

Υπάρχει ειδική μέριμνα λειτουργίας για την ασφάλεια όλων. Οι ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις καθώς και ο εξοπλισμός των χώρων διέπονται από πρόσθετους όρους ασφαλείας, πιστοποιήσεις και προδιαγραφές εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Υγείας, την Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας, την Πολεοδομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, και κάθε αρμόδιο φορέα ελέγχου.

Διαθέτει:

 • Σύγχρονες εκπαιδευτικές και αθλητικές εγκαταστάσεις.
 • Πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
 • Πολλαπλές επιλογές αθλημάτων.
 • Άρτια καταρτισμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία.
 • Χώρο για την ευχάριστη παραμονή των γονέων. 
 • Διοργάνωση ημερίδων για γονείς και παιδιά.

Μέσω της παραπάνω Δράσης δίνεται η δυνατότητα σε μητέρες νηπίων και παιδιών ηλικίας 5 – 12 ετών να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ, εφόσον πληρούν τα κριτήρια και προϋποθέσεις μετά απο αξιολόγηση του φορέα διαχείρισης του προγράμματος.

Ο σκοπός του προγράμματος αφορά την αύξηση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, μέσω της παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση τους, προκειμένου να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Τα τμήματα που θα δημιουργηθούν αφορούν τα παρακάτω:

 • Ενισχυτική Διδασκαλία.
 • Παιδαγωγικά Παιχνίδια.
 • Ρομποτική.
 • H/Y.
 • Χορός.
 • Zumba.
 • Ζωγραφική.
 • Χειροτεχνίες.
 • Πάλη.
 • Καράτε.

Όλα τα παραπάνω τμήματα θα διδαχθούν και θα συμμετέχουν σε παραστάσεις και εκδηλώσεις υπό την καθοδήγηση των εξειδικευμένων καθηγητών σε κάθε τμήμα.