Η Φιλοσοφία μας

Η Φιλοσοφία μας

 

Στο Βρεφικό σταθμό, στόχος μας είναι η κοινωνική, συναισθηματική και ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού, αλλά και η ανάπτυξη της κριτικής του σκέψης.

Βέβαια, είναι σημαντικό να κρατάμε έναν συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχής παιδιών στα προγράμματά μας, φροντίζοντας οι παιδαγωγοί μας να έχουν άμεση και προσωπική επαφή με το κάθε παιδί ξεχωριστά.