Σχολικό Λεωφορείο και Κοστολόγηση Υπηρεσιών

Σχολικό Λεωφορείο

Η μετακίνηση των παιδιών γίνεται καθημερινά από έμπειρους συνοδούς και επαγγελματία οδηγό. Πρώτο μας μέλημα είναι η ασφαλής μεταφορά των παιδιών από την κατοικία τους στον παιδικό σταθμό και η επιστροφή τους.

Η χρήση του σχολικού λεωφορείου χρεώνεται μηνιαίως και καθιστά υποχρεωτική την πληρωμή του έστω και αν χρησιμοποιείται για λιγότερες μέρες. Εάν κάποιο παιδάκι απουσιάζει ή καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να είμαστε ενήμεροι τουλάχιστον 1 ημέρα νωρίτερα.

 

Κοστολόγηση Υπηρεσιών

Οι γονείς οι οποίοι είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΕΣΠΑ εξυπηρετούνται ΔΩΡΕΑΝ χωρίς κάποια πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Όσοι δεν ενταχθούν στο πρόγραμμα θα μπορούν να μας εμπιστευτούν τα παιδιά τους με μηνιαία χρέωση στον παιδικό σταθμό.