Κοστολόγηση Υπηρεσιών

Κοστολόγηση Υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ εάν ο γονέας ενταχθεί σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Όσοι γονείς ενταχθούν στο πρόγραμμα θα παραλάβουν κάποιο voucher με το οποίο θα υπογράψουν σύμβαση μαζί μας έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ σε ολες τις παροχές εκπαίδευσης.

Όσοι δεν ενταχθούν στο πρόγραμμα θα μπορούν να μας εμπιστευτούν τα παιδιά τους με χρέωση 250€ μηνιαία στον παιδικό σταθμό.

Η μεταφορά των παιδιών θα γίνεται με ειδικό λεωφορείο, εάν αυτό είναι επιθυμητό, με την επιπλέον χρέωση των 60€ μηνιαίως.