Παροχές

Παροχές

 

Πρώτο μας μέλημα είναι η ασφαλής    Μεταφορά των παιδιών (για όσους γονείς το επιθυμούν) από την κατοικία σας μέχρι τον παιδικό σταθμό και την επιστροφή τους. Η μεταφορά θα γίνεται από έμπειρο οδηγό καθώς και συνοδό.

Θα γίνονται τακτικές επισκέψεις από Παιδίατρο.

Στις προγραμματισμένες τακτικές επισκέψεις ο παιδίατρός μας: 

    • Ενημερώνει τις κάρτες υγείας των παιδιών.
    • Εξετάζει όλα τα παιδιά.
    • Ενημερώνει τους γονείς, αν έχει κάνει κάποια γνωμάτευση, και τους συμβουλεύει.   

Θα γίνονται τακτικές επισκέψεις από Ψυχολόγο.

Δράσεις της ψυχολόγου μας:

    • Παρακολούθηση των παιδιών κατά την διάρκεια δραστηριοτήτων μέσα στην τάξη.
    • Ενημερώνει τους γονείς, αν έχει κάνει κάποια γνωμάτευση, και τους συμβουλεύει.