Στοιχεία Επιχείρησης

Στοιχεία Επιχείρησης

Ονοματεπώνυμο:  Κοντσίδης Αντώνιος

Διεύθυνση:  Κρέσνας 11

Τ.Κ.:  56431

Περιοχή:  Εύοσμος Θεσσαλονίκης

Ιδιότητα:  Διαχειριστής / Εκπρόσωπος

Α.Φ.Μ. :  035753046

Γ.Ε.ΜΗ: 149268006000