Χώροι Διδασκαλίας

Χώροι Διδασκαλίας

Η απασχόληση των παιδίων θα πραγματοποιείται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις 1500τ.μ. καθώς και 1200τ.μ. αύλειου χώρου.

Υπάρχουν διαφορετικές αίθουσες, ανα δραστηριότητα, με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.

Χώροι Διδασκαλίας

Η απασχόληση των παιδίων θα πραγματοποιείται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις 1500τ.μ. καθώς και 1200τ.μ. αύλειου χώρου.

Υπάρχουν διαφορετικές αίθουσες, ανα δραστηριότητα, με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.