Στοιχεία Επιχείρησης

Στοιχεία Επιχείρησης

Επωνυμία:  ΚΔΑΠ MATHISIS ΙΚΕ

Νομική Μορφή:  ΙΚΕ

Διακριτικός Τίτλος:  ΚΔΑΠ MATHISIS

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:  801107294

Αρμόδια Δ.Ο.Υ.:  Εμπελοκήπων

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:  149268006000

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.:  Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση Έδρας:  Λαμψάκου 1, προέκταση Ευόσμου

Περιοχή:  Μενεμένη – Θεσσαλονίκη

Τ.Κ.:  54628

Τηλέφωνο:  2310555522

Email:  info@mathisisike.gr

Ημ/νία Λήξης  1ης  Διαχειρηστικής Περιόδου:  31/12/2019

Μέλη / Εταίροι:  Γεώργιος Αντίνου, Μιχαήλ Μπενάκης, Αντώνιος Κοντσίδης

Κεφαλαιακές Εισφορές: 

  • Γιώργιος Αντίνου:  100%
  • Μιχαήλ Μπενάκης:  0%
  • Αντώνιος Κοντσίδης:  0%

Εξωκεφαλαιακές Εισφορές:

  • Γιώργιος Αντίνου:  0%
  • Μιχαήλ Μπενάκης:  50%
  • Αντώνιος Κοντσίδης:  50%